Vi tror att kvaliteten på våra produkter vittnar om värderingarna i vårt team. Vi tror på våra produkter och står för dem.

Vi är stolta över tidlösheten i vår design, vi låter kreativiteten hos hos individerna i vårt team påverka, förändra och inspirera designen i våra nya produkter.

En produkt är aldrig bättre än dess användbarhet och våra produkter är tillverkade för att vara både vackra och funktionella, så att de hjälper dig leva ett bättre liv med större påverkan.

Vi har ett ansavar att ta hand om vår planet. Därför strävar vi efter att använda material och processer i enlighet med the World Fair Trade Organisation.

Vi bryr oss om våra anställda och försöker påverka miljön så lite som möjligt.

STANDARDER

&

CERTIFIKAT

 

Vi är stolta över att vara en av endast två producenter i Europa godkända av the World Fair Trade Organizaition. Detta certifikat betyder att vi följer alla WFTOs tio standarder.

En textilvara eller accessoar som har någon av OEKO-TEXs intyg har blivit testad genomgående för skadliga ämnen, varje tråd och komponent är klassad som "oskadlig i allmänmänslig, ekologisk mening". Tested är utfört av oberoende institut med omfattande krav, vilka tar både reglerade och ickereglerade substanser i beaktning. 

The Global Organic Textile Standard (GOTS) är den världsledande textilprocesstandarden för organiska fibrer, vilken inkluderar både ekologiska och sociala kriterier, med oberoende certifikat på hela logistikkedjan. Målet med standarden är att definiera krav erkända över hela världen vilka säkerställer ekologisk status på textilier, ända från skörd av råvaror, 

miljömässigt och socialt ansvarsfull tillverkning, till märkning; allt för att

ge slutkonsumenten en pålitlig garanti på produkten.

0