UTBILDNING

Utbildning är en av de grundläggande strategierna för att bryta de strukturer som håller kvar hela familjer i extrem fattigdom i generation efter generation. 

STÄRKAN AV INDIVIDEN

Vårt mål är att stärka och hjälpa  människor att kunna täcka både sina egna och sina familjers grundläggande behov.

ANSTÄLLNING

Ett jobb är mer än bara arbete. Människor ges frihet och möjligheten att bli den de vill vara. 

Besök ANP Networks Romania 

för mer information kring våra program och vår påverkan. 

0